HotSpotMagazine
Image default
Bedrijven

Competenties steeds belangrijker

Onlangs is er een trendonderzoek uitgevoerd met betrekking tot de huidige markt. Hoewel er nog steeds een tekort van banen is schijnt het steeds beter te gaan met de banenmarkt. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat ervaring minder belangrijk wordt. Vaak wordt er tegenwoordig door werkgevers de focus gelegd op ervaring wanneer zij een cv doorlezen. Hier zal verandering in komen. Er zal niet meer alleen gefocust worden op ervaring maar veel meer competenties. Vooral afstudeerders krijgen vaak te horen dat ze over te weinig ervaring beschikken. Dit zal veranderen. Er zal veel meer worden gekeken naar de competenties die er zijn verworven en de groeimogelijkheden.

Er zijn verschillende manier om jou en je competenties goed te presenteren aan potentiele werkgevers. Je kunt bijvoorbeeld ervoor zorgen dat jouw competenties binnen jouw CV goed opvallen. Door deze competenties uit te lichten en nader toe te lichten. Ook is er speciale begeleiding dat moet leiden tot verbetering van deze competenties. Dit kan door middel van zakelijke coaching of loopbaanbegeleiding. Klik hier voor meer informatie op www.carrierepoort.nl

Door middel van zakelijke coaching kun je je huidige competenties verbeteren en naar een hoger niveau tillen. Dit wordt gedaan door middel van zakelijke coaching waarbij je een coach krijgt toegewezen die je helpt bij het verbeteren van de competenties. Hierbij wordt er een huidige en gewenste situatie geschetst. Door de inzichten die hierdoor worden verkregen kan er een duidelijk plan worden gemaakt over hoe de doelen kunnen worden behaald. Loopbaanbegeleiding wordt door verschillende bureaus aangeboden. Vaak kost een dergelijke begeleiding rond de 900 euro.

Competenties ontwikkelen wordt steeds belangrijker. Competenties naar een hoger niveau tillen kan door middel van verschillende cursussen maar ook door middel van een zakelijke coaching traject. Tijdens een dergelijk traject worden er doelen geformuleerd en worden er oefeningen en opdrachten uitgevoerd om de competenties nog verder te ontwikkelen.

http://carrierepoort.nl