HotSpotMagazine
Image default
Hobby en vrije tijd

Vergoeding claimen voor vertraging vlucht

Is uw vlucht vertraagd? Dan kunt u een vergoeding claimen. In dit artikelontdekt u hoe dat precies werkt.
Is uw vlucht vertraagd? Dan is dat natuurlijk heel vervelend. Gelukkig wetensteeds meer reizigers dat zij op dit moment recht op een vergoeding hebben.Wanneer u 3 uur of meer vertraging heeft is er sprake van een vergoeding,als de vertraging meer dan 5 uur bedraagt kunt u besluiten om niet op reis tegaan. U kunt op dat moment een vergoeding krijgen voor een terugvluchtnaar uw oorspronkelijke vertrekpunt of een terugbetaling van uw ticket. Ookmoet er soms een vergoeding worden betaald voor kosten die voortkomen uitdeze vertraging.

Tijd van vlucht gewijzigd

Wanneer de tijden van uw vlucht gewijzigd zijn heeft u niet altijd recht op eenvergoeding, alleen onder bepaalde voorwaarden is dit het geval. Tot 14 dagenvoor een vlucht mogen luchtvaartmaatschappijen uw vluchttijden namelijkaanpassen. Gebeurt dit binnen de 14 dagen? Dan heeft u conform deEuropese Verordening recht op een vergoeding. Uiteraard moet daar welbewijs van worden aangeleverd. Tot slot is het belangrijk dat de nieuwevluchttijden invloed hebben op uw reis. Alleen wanneer u 3 uur later of meerop de plaats van bestemming aankomt kunt u een vergoeding krijgen.  

 

Vergoeding ontvangen volgens de regels

Veel luchtvaartmaatschappijen zijn inmiddels op de hoogte van de geldenderegelgeving. Helaas is het vaak nog steeds noodzakelijk om een claim in tedienen, zij zullen alleen vergoeden wanneer u dat vraagt! Om te zien of urecht op een compensatie heeft kunt u via de Vlucht Claim Service inzien ofdit het geval is. Is daar geen sprake van en heeft u toch recht op eenvergoeding? Dan kunt u uw vergoeding eventueel afdwingen via de rechter(via uw rechtsbijstandverzekering).

Specialist inschakelen voor vergoeding

Wanneer u uw vlucht vergoed wilt hebben is het raadzaam een specialist in teschakelen. Zij kunnen nakijken of u recht heeft op een vergoeding en devergoeding op een eenvoudige manier claimen. Wanneer u dit viabijvoorbeeld Vluchtvergoed.nl doet brengt dit slechts 20% fee met zich mee.De fee wordt alleen betaald wanneer u uw claim krijgt uitbetaald.