HotSpotMagazine
Image default
Onderwijs

Welke competenties ontwikkelen kinderen op een kinderdagverblijf

Individuele aandacht en zorg is belangrijk voor alle kinderen, op deze manier kunnen ze zich maximaal ontwikkelen en inzetten. Maar op deze manier kunnen wij ze ook goed stimuleren. De groep heeft bij het ontwikkelen van competenties ook een sterke invloed, een kinderdagverblijf wordt daarom ook vaak gezien als een kleine samenleving, wat eigenlijk ook zo is. Dit is ook het geval bij Kinderdagverblijf De Groene Tuin. 

Wij kennen 8 competentiegebieden:

Emotionele competentie

Cognitieve competentie

Communicatieve competentie

Motorisch/zintuiglijke competentie

Persoonlijke competentie

Creatief beeldende competentie

Sociale competentie

Morele competentie

Sociale competentie

Je sociale competenties zijn één van de belangrijke competenties waarin je je kan ontwikkelen. Dit kan je bijvoorbeeld helpen om conflicten te voorkomen en jezelf goed in anderen te verplaatsen. Bij kinderdagverblijf De Groene Tuin worden sociale competenties ontwikkelt door vriendelijk en geduldig te reageren, goed luisteren naar elkaar en MET elkaar praten, elkaar kunnen helpen maar ook delen, complimenteren maar ook elkaar bij de voornaam noemen. Door dit toe te passen maken de kinderen grote sprongen in hun ontwikkeling en dit zorgt natuurlijk voor minder ongemakkelijke situaties op latere leeftijd.

Emotionele competentie

Wat je eigenlijk niet los van elkaar kunt halen zijn de emotionele en sociale competentie, want door omgaan met anderen (sociale competentie) kan je je emotionele competentie ontwikkelen. Hier is het gevoel van vertrouwen maar ook veiligheid belangrijk, wanneer dit goed zit durven kinderen zich beter open te stellen. Doordat leidsters veel met kinderen praten creëren ze een vertrouwensband op, hierdoor kunnen kinderen zich geaccepteerd en gewaardeerd worden. Leidsters ontwikkelen emotionele competenties door te luisteren naar de kinderen, goed inspelen op de emoties van kinderen maar ook hier goed aandacht aan te besteden. 

Persoonlijke competentie

Wat natuurlijk niet kan ontbreken is de persoonlijke competentie, hier proberen de leidsters de kinderen vooral hun eigen gang te laten gaan en ontdekken van ze zelf leuk vinden en zelf willen doen. Echter worden er wel nieuwe activiteiten opgezet zodat kinderen gaan ontdekken, er wordt hierbij ook aangespoord om nieuwe dingen te ontdekken. Hier worden de kinderen op een hele open manier benaderd waardoor ze zich veilig maar ook fijn bij voelen.